Galleria Myötätuuli

Tapahtumatalo Raahe
Kirkkokatu 28 (3. krs.)
puh. 044 439 3332

Avoinna ma – pe 10 – 17, la – su suljettu

Galleria Myötätuuli tarjoaa korkeatasoisia näyttelyitä joihin on aina vapaa pääsy. Tervetuloa!

Hakuaika vuoden 2021 näyttelyihin päättyi 31.5.2020. 


Janne Erkkilä - Levittäytyjä

Janne Erkkilä: Maalauksia 
Tähän asti ja eteenpäin

3. – 26.11.2021 

Näyttely jatkaa siitä, mihin Janne Erkkilän ”Tähän asti” -retrospektiivinäyttely Galleria Myötätuulessa talvella 2020 jäi, kun koronarajoitukset katkaisivat näyttelyn ajallisesti tyngäksi. ”Tähän asti” oli poikkileikkaus nuoren kuvataiteilijan tuotannosta ja nyt näytillä on tiivistetty otanta tuosta poikkileikkauksesta täydennettynä uudella tuotannolla.

Janne Erkkilä on järjestänyt soolonäyttelyitä ympäri Suomea vuodesta 2013 ja osallistunut kymmeniin ryhmänäyttelyihin neljässä maassa kahdella mantereella vuodesta 2006 lähtien. Osa hänen teoksistaan on abstrakteja sukelluksia sanallistamista vältteleviin kokemuksiin, toisten ollessa osittain figuratiivisia ilmentymiä luontokokemuksista, ihmisen luontosuhteesta sekä rakennetun ja rakentamattoman ympäristön limittymisestä. Pääsääntöisesti hän maalaa akryyleillä, yhdistellen tarkkaa sivellintyöskentelyä ja roiskintatekniikoita. Hänen tuotantonsa viitekehys rakentuu pointillismin, visuaalisen transrealismin ja panpsykismin ympärille.

Korona-aikana Erkkilä on tutkinut luonnonvärejä ja tulkinnut luonnon prosesseja maalaten paperille luonnosta keräämistään kasveista ja sienistä valmistamillaan väreillä. ”Luonnonmateriaalityöskentelyni on kokeilu materiaalisen omavaraisuus- ja ekologisuusasteen lisäämiseksi taiteellisessa praktiikassani epävarmoina aikoina. Maailma on pandemian ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien häiriöiden myötä tilanteessa, jossa monimutkaisten tuotanto- ja alihankintaketjujen ja toimitusten katkeamattoman virran varaan ei voi heittäytyä aivan luottavaisin mielin. Luonnosta on kuitenkin saatavissa ympärivuotisesti jotain ja puolet vuodesta runsaastikin kasvi-, sieni- ja eäinkunnan materiaaleja ja Suomen jokamiehenoikeudet ja lupajärjestelmät mahdollistavat niiden hyödyntämisen.”

Työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta.


 

 Kinnunen Sihvonen

7.12. – 28.1.2022 Työryhmä: Annamari Kinnunen & Juho Sihvonen

Annamari Kinnunen (1989) ja Juho Sihvonen (1989) ovat savonlinnalainen taiteilijapari. Kinnusen ja Sihvosen teoksia yhdistää kiinnostus piirtämisen traditioon ja sarjalliset toteutustavat.

Annamari Kinnunen

Teokseni ovat filosofisia pohdintoja havainnoista, ihmisyydestä ja etäisyydestä. Teosteni kantavana teemana voi pitää ympäristöä. Olen kiinnostunut kuvaamaan ihmisten välistä sosiaalista ympäristöä, kulttuuriympäristöä ja sen muutosta sekä ihmisen ympäristösuhdetta eritoten ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Teokseni ovat muistiinmerkittyjä havaintoja maailmasta tai havaintojen tuottamia visuaalisia oivalluksia. Työskentelen monipuolisesti taidegrafiikan, piirustuksen, animaation ja ympäristötaiteen parissa. Teokseni ovat usein sarjallisia. 

Juho Sihvonen

Teoksissani olen käsitellyt kollektiivista muistia, pysyvyyttä ja ajan vaikutusta. Leimallista teoksilleni on kaipaus, suru ja luopuminen. Teoksiani sitovat tarinallisuus, sekä ilmaisutapojen yhdistäminen. Työskentelen pääasiassa piirustuksen ja kuvanveiston parissa. Teoksilleni on tyypillistä sarjallinen toteutus.

Kuvat: Juho Sihvonen, Kaiho, 2021. Valokuva: Elmeri Härkönen,  Annamari Kinnunen, stillkuva animaatiosta Kylpijä, 2021


Pidätämme oikeudet muutoksiin


Tietoa näyttelytilasta

  • sijaitsee Tapahtumatalo Raahen tilojen yhteydessä
  • pinta-ala 300 m²
  • ripustusseinää 70 m
  • aulan puoleinen seinä lasia
  • tilan korkeus 2,45 m, osassa 2,79 m 
  • käytettävissä 11 kpl veistosjalustoita
  • ripustuskiskot ja kohdevalot
  • tilassa kameravalvonta
  • iso hissi