Saavutettavuusseloste

Raahen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Tapahtumatalo Raahen verkkosivustoa kieliversioineen.

Vaatimustenmukaisuus

Tapahtumatalo Raahen verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Tapahtumatalon verkkosivusto saattaa sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja ovat kaikki kaupungin vanhalla, graafisella pohjalla olevat tai ilman visuaalista pohjaa olevat tiedostot ja lomakkeet (lähinnä linkkejä pois Tapahtumatalo Raahen omalta verkkosivustolta). Näistä osa on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, mitkä eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Asioiden hoitamiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään tekemään saavutettaviksi vuosien 2019 – 2020 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tapahtumatalo Raahen verkkosivusto on julkaistu 28.9.2018. Tämä seloste on laadittu 11.9.2019. 

Palaute ja yhteystiedot

Tapahtumatalo Raahen verkkosivuston saavutettavuuteen voi antaa palautetta ja ei-saavutettavaa sisältöä on mahdollista pyytää saavutettavassa muodossa. Palautteen voit antaa sähköpostitse tapahtumatalo [at] raahe.fi tai puhelimella 044 439 3232.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli Tapahtumatalo Raahe antaa saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai ei anna pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.