Pekanpäivät 50 vuotta

30.6. – 4.7.2021 

Raa­hen ko­ti­seu­tu­päi­vät – Pe­kan­päi­vät sai al­kun­sa vuon­na 1972 jolloin tapahtuma kulki ni­mel­lä Raa­hen alu­een päi­vät. Ta­pah­tu­ma sai al­kun­sa Raa­hen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le esit­tä­mäs­tä aloit­tees­ta, jos­sa ha­lut­tiin jär­jes­tää ke­sä­ta­pah­tu­ma Raa­hen ja sen ym­pä­ris­tön asuk­kail­le. Kau­pun­gin­hal­li­tus ni­me­si juh­lien val­mis­te­lu­toi­mi­kun­nan ja myön­si sil­le mää­rä­ra­han. Päi­vien pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi kau­pun­gin­joh­ta­ja Yr­jö Rei­ni­lä. Pekanpäiviksi nimi muuttui Raa­hen kau­pun­gin pe­rus­ta­mi­sen 325-juh­la­vuo­nna 1974. 

Tänä kesänä kotiseutujuhlaamme vietettiin 50:n kerran!

Pekanpäivät